• Vill du också bygga orgel?

    Ett bra tillfälle om du är i Göteborg måndag-fredag 1-5 april 2019 är att besöka Vetenskapsfestivalen (programpunkterna 33 & 59 i katalogen) där vi bygger Do-orgeln hela veckan lång för skolklasser 1-5 april. I det öppna programmet bygger vi för allmänheten 6 april kl 13.30-14.40 på Artisten - ses där! :)